ЭМЧ НАР

НҮҮР/ЭМЧ НАР

Эмч мэргэжилтнүүд

Доктор

26 жил

Г.Oюун

Ерөнхий эмч - Клиникийн профессор, эх барих, эмэгтэйчүүдийн ахлах зэрэгтэй

Доктор

Доктор

26 жил

Б.Пүрэвсүрэн

Мэдрэл судлалын эмч

Доктор

Доктор

26 жил

Г.Очгэрэл

Микробиологич

Доктор

Доктор

26 жил

Т.Цэендорж

Дотрын эмч - Дотрын ахлах зэрэгтэй

Доктор

Доктор

26 жил

Б.Нарантуяа

Клиникийн эрхлэгч

Доктор

Доктор

26 жил

Д.Ариунболд

Дурангийн эмч

Доктор

Доктор

26 жил

Б.Дашзэвэг

Чих, хамар, хоолойн эмч

Доктор

Доктор

26 жил

Б.Цэнгүүн

Эрүүл мэндийн даатгалын мэргэжилтэн

Доктор