ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Өдрийн эмчилгээ

Өдрийн эмчилгээ

Амбулаторийн болон Өдрийн эмчилгээг ЭМД хөнгөлттэйгөөр үзүүлж эхэллээ.

  • Бүх төрлийн тариа ( булчин, арьсан дор, арьсан дотор болох дусал )
  • Өдрийн эмчилгээ
  • Шарлага ( УВЧ )
  • Цэвэрлэх бургуй, эмчилгээний бургуй
  • Захын цусанд өлөн үеийн сахар тодорхойлох
  • Артерийн даралт, пульс үзэх
  • Зүрхний цахилгаан бичлэг хийх
  • Хамраар хүчилтөрөгч өгөх
  • Утлага хийх
ҮНЭ ТАРИФ