ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Уламжлалт, сэргээн засах эмчилгээ

Уламжлалт, сэргээн засах эмчилгээ

Уламжлалт сэргээн засах Цээнэ эмнэлэг

Уламжлалт анагаах ухааны эмнэл зүйн удирдамж стандартын дагуу хэвтэн эмчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдэд уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

Тусламж үйлчилгээ: 

 • Уламжлалт анагаах ухааны үзлэг оношилгоо, судас барих 
 • Зүү эмчилгээ 
 • Бариа заслын эмчилгээ 
 • Бумба эмчилгээ ( гулгуур, энгийн, галтай )
 • Төөнүүр эмчилгээ 
 • Гар засал эмчилгээ 
 • Гурван гэмийн өвчний оношилгоо, эмчилгээ 
 • Дотор өвчний оношилгоо, эмчилгээ 
 • Халуун өвчний оношилгоо, эмчилгээ 
 • Дээд биеийн  өвчний оношилгоо, эмчилгээ 
 • Цул, сав эрхтний  өвчний оношилгоо, эмчилгээ 
 • Бэлгэсийн өвчний оношилгоо, эмчилгээ 
 • Хэсэг бусаг өвчний оношилгоо, эмчилгээ 
 • Хөгшдийг дэгжрүүлэх, шим авхуулах эмчилгээ

***

***